Danh Sách Chương Ảnh Đế Thị Phi

Truyện này có 273 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Gặp Tập Kích Ch. 2 Nguyên Do Ch. 3 Kinh Ngạc Ch. 4 Lăng Hàm Ch. 5 Tảo Mộ Ch. 6 Khắc Khẩu Ch. 7 A Khôn Ch. 8 Bạn Trai Cũ Ch. 9 Hết Hi Vọng Ch. 10 Nhật Kí Ch. 11 Bạn Bè Ch. 12 Mv Ch. 13 Trách Mắng Ch. 14 Trái Ngược Nhau Ch. 15 Lộ Diện Ch. 16 Đố Kị Ch. 17 Biến Cố Ch. 18 Khách Sạn Ch. 19 Tự Tiến Cử Ch. 20 Diễn Thử Ch. 21 Mê Hoặc Ch. 22 Y Tự Ch. 23 Quay Phim Ch. 24 Diễn Xuất Ch. 25 Cảnh Cáo Ch. 26 Tức Giận Ch. 27 Áo Choàng Dài Ch. 28 Kết Thúc Ch. 29 Scandal Ch. 30 Quy Tắc Ngầm Ch. 31 Đường Tập Ch. 32 Weibo Ch. 33 Quay Phim Ch. 34 Điện Thoại Ch. 35 Khuyên Nhủ Ch. 36 Quảng Bá Ch. 37 Trao Giải Ch. 38 Câu Hỏi Ch. 39 Cùng Xe Ch. 40 Tai Nạn Xe Ch. 41 Bệnh Viện Ch. 42 Nguyên Nhân Ch. 43 Hung Thủ Ch. 44 Báo Cảnh Sát Ch. 45 Ngầm Cạnh Tranh Ch. 46 Đối Lập Ch. 47 Yêu Cầu Ch. 48 Chú Lê Ch. 49 Kết Án Ch. 50 Lịch Sử Đen Tối