Bảo hộ chi hỗn độn thần tôn

Tạ Tứ Ca
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Vô thượng thần vực, sinh ra với một cái cự quả gia tộc tiểu gia hỏa, nguyên bản ở kim tự tháp đỉnh quá vô ưu vô lự vui sướng thơ ấu. Chỉ là, tự hạ sinh chi thủy, đã bị một hồi thật lớn âm mưu cố tình nhằm vào, bởi vậy, gia tộc gặp bị thương nặng dần dần suy bại, trong tộc tuổi xấp xỉ tiểu bạn chơi cùng, một đám không phải ly kỳ mất tích, chính là vô duyên vô cớ chết non. Ở thật mạnh bóng ma hạ, chỉ phải bị bí mật dời đi đến cằn cỗi hạ vực, cầu sinh trưởng thành…….

Hết thảy, toàn nhân ta dựng lên!

Thiên Trạch thề, ngày nào đó thành thần, tất nhiên phải thân thủ dập nát này hết thảy âm mưu quỷ kế, diệt sát sở hữu yêu ma quỷ quái, bảo hộ tộc nhân, bảo gia tộc vĩnh thế an bình!

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 132,373
Số chương 54
Lượt xem 43
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Phán Quyết Ta Quét Ngang Quỷ Dị Thế Giới Ác Nô Tài Quy Khứ Huề Hồng Tụ Quần Long Tranh Bá