Danh Sách Chương Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Truyện này có 89 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 C1: Sáu Năm Sau Lần Đầu Tiên Ch. 2 C2: Sáu Năm Sau, Đánh Nhau!!! Ch. 3 C3: Mỹ Nhân Kế Ch. 4 C4: Chuyện Ba Người Ch. 5 C5: Bài Hát Cũ Ch. 6 C6: Dọn Nhà Và Tụ Hội. Ch. 7 C7: Bia Đở Đạn. Ch. 8 C8: Gặp Lại Nơi Ven Đường Ch. 9 C9: Cảm Giác Không Giống. Ch. 10 C10: Bí Mật Ch. 11 C11: Đâm Đầu Vào Đường Chết. Ch. 12 C12: Chương 12 - Lần Thứ Hai Tìm Đường Chết Ch. 13 C13: Vô Thức. Ch. 14 C14: Đích Thực Tìm Đường Chết. Ch. 15 C15: Thất Bại Toàn Tập. Ch. 16 C16: Suy Nghĩ Không Giống. Ch. 17 C17: Họp Lớp. Ch. 18 C18: Chương 18 Ch. 19 C19: Cưỡng Hôn Ch. 20 C20: Đêm Hoang Mang Ch. 21 C21: Ngoại Truyện 1 Ch. 22 C22: Số Lạ Ch. 23 C23: Gặp Nhau Giữa Bầu Trời. Ch. 24 C24: Để Ý Hay Không Để Ý? Ch. 25 C25: Milan Ch. 26 C26: Khách Sạn Ch. 27 C27: Đại Tiệc Xa Hoa. Ch. 28 C28: Nắm Bắt Ch. 29 C29: Một Phòng. Ám Muội Lần 1 Ch. 30 C30: Ám Muội Lần 2. Ch. 31 C31: Ngủ Quên Ch. 32 C32: Phiên Ngoại 2 Ch. 33 C33: Định Mệnh An Bài Ch. 34 C34: Đêm Dạo Milan Ch. 35 C35: Đêm Dài Ch. 36 C36: Ăn Sáng. Ch. 37 C37: Bữa Sáng Hai Người. Ch. 38 C38: Bạn Đồng Hành Ch. 39 C39: Gặp Bạn Ch. 40 C40: Chuyện Thất Tịch - Phiên Ngoại Ch. 41 C41: Cơm Trưa Bối Rối Ch. 42 C42: Hứa Hẹn. Ch. 43 C43: Đêm Say. Ch. 44 C44: Tôi Nhớ Cậu.! Ch. 45 C45: Tiến Hành Câu Dẫn. Ch. 46 C46: Hôn. Ch. 47 C47: Cùng Giường. Ch. 48 C48: Sóng Gió. Ch. 49 C49: Bữa Tối Ấm Áp. Ch. 50 C50: Nỗi Khổ Tương Tư.