Chương 608: Cha Ta Thật Sự Là Đại Minh Tinh

Đại kết cục (quãng đời còn lại có ngươi, chính là ta lớn nhất hạnh phúc! )