Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Xương Bồ
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Mùa đông hàng năm, Vi Trường Ca sẽ dành phân nửa thời gian ở đây thưởng tuyết.

Từ trên đài cao nhìn xuống phía dưới, ốc vũ lầu các san sát của

Thiên Hạ bảo đều thu vào đáy mắt, ban ngày phủ tuyết, từ xa nhìn lại,

cũng chỉ thấy một mảng xanh ngọc mông lung, như là lớp lớp ngọc bích.

Trên mặt đất bày chậu than, một mẩu than đã cháy hết lộ ra điểm đỏ sẫm trong lớp tro tàn xám trắng.

Trong chén có mỹ tửu vàng nhạt.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 100,278
Số chương 21
Lượt xem 44
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn Tạ Trường Lưu Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Dạ Đàm Bồng Lai Điếm