Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Twentine
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Thể loại:

Thanh xuân vườn trường, Happy-Ending

Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi!

Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 317,265
Số chương 115
Lượt xem 92
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Vô Hà Hữu Hương Kính Minh Hoa Tác Người Ở Nơi Tịch Lặng Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau) Nhánh Hồng Thứ Ba Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) Hẹn Ước Lãng Nhân Thiên Nhai Thâm Sơn Có Quỷ A Nam The Lighter and Princess Gown – Book 1: Barren Grasslands The Lighter and Princess Gown – Book 2: Eternal Fire Trọn Đời Về Sau Một Nét Son Tình Nhị Gia Nhà Ta Chuyện Khuya