Chiết Quế

Thủy Tình Quang
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Yêu tinh

Edit: Mặc Lam

Pairing:

Mục Dung x Đan Tê

Đan Tê chính là cây quế đã tu luyện hơn năm trăm năm tuổi, chưa từng nghĩ có một ngày bị người bắt về làm cây cảnh trong hoa viên.

Thừa dịp liền chạy trốn, nhưng không có pháp lực làm sao Đan Tê trở về núi được đây. Đang lúc bò lên sườn núi liền phát hiện ra nam nhân tuyệt sắc dùng giọng trầm thấp mà nói.

” Thật sự là đáng thương, lại còn bị phù chú trấn nữa.”

Thật sự khiến Đan Tê khóc không ra nước mắt...

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 7,350
Số chương 3
Lượt xem 5
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Một Lần Nữa Bắt Đầu Luyến Ái Bảo Mẫu Dâm Thú Chi Quế Hoa Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương