Chư Thiên Lữ Nhân

Lộc Thực Bình
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Truyện top 100 qidian 24h nhiệt tiêu bảng.

( Main sát phạt quyết đoán, thông minh không não tàn )
⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝

Chu Ất thân phụ Lung Linh Đạo Tâm, mang Chư Thiên Vương Lệnh, xuyên Chư Thiên Vạn Giới.

Hành tẩu tại mỗi một cái thế giới, chỉ vì rời đi về sau, Chư Thiên Vạn Giới tận tụng liên quan tới ta truyền thuyết.

Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ bên trong, tại Tử Cấm chi đỉnh đâm ra siêu việt hoàn mỹ một kiếm, bại tận quần hùng, lưu lại kiếm đạo truyền thuyết.

Long Xà Diễn Nghĩa bên trong, võ đạo đại hội bên trên cùng Vương Siêu thăm dò con đường phía trước.

Phá Toái Hư Không bên trong, lưu lại phi thăng truyền thuyết.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành bên trong, để ngày này bên trên dưới mặt đất, từ xưa đến nay chỉ có một vòng Ất!

...

Dương Thần, Tiên Hồ Lô, Hoàn Mỹ, Già Thiên, Tinh Thần Biến, Bàn Long, Vĩnh Sinh, Hồng Hoang...

Hoan nghênh gia nhập các bạn đọc: 586697354(không hạn chế)

VIP nhóm: 956028203(cần fan hâm mộ giá trị)

⚝ ⚝ Main tính cách sảng khoái, có cừu báo cừu, có oán báo oán, vô sỉ,... ( vào đọc để biết thêm )

⚝ ⚝ Cảnh giới:

Bí Tàng đại cảnh, cùng chia ba bước: Hình Tàng, Thức Tàng, Thai Tàng.

Bí Tàng đại cảnh về sau là Thiên Cương đại cảnh, lại về sau là Ma Kha đại cảnh.

⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝

⚝ Cầu các loại đề cử:
- Đậu.
-Nguyệt phiếu.
-Kim sa châu.
- Hỏa tinh châu.
-Thất thải châu.
-Bố cáo lệnh.

⚝ Thể loại lần đầu làm, mọi người đừng gạch đá, có gì góp ý. Ta thử đổi gió một tí

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 1,947,896
Số chương 726
Lượt xem 3
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Độc Bộ Đại Thiên Chư Thiên Diễn Đạo Long Châu Chi Tối Cường Sharingan Hokage chi chân lý chi môn Konoha Chi Hatake Gia Khoái Nhạc Phong Nam One Piece Ta có 999 Trái Ác Quỷ Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn