Danh Sách Chương Cưng Chiều Của Bạo Quân

Truyện này có 365 chương cập nhật mới nhất cách đây . Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Người Đẹp Đặc Công Ch. 2 Không Hiểu Sao Xuyên Không Ch. 3 Thiếu Nữ Xinh Đẹp Tuyệt Trần Ch. 4 Đệ Nhất Mỹ Nhân Ch. 5 Người Đẹp Của Trẫm Ch. 6 Nữ Tử Đẹp Như Thần Tiên Ch. 7 Tiền Boa Ch. 8 Căn Phòng Kỳ Lạ Ch. 9 Công Chúa Ch. 10 Cửu Tiểu Thư Của Trác Gia Ch. 11 Hơi Động Lòng Ch. 12 Nàng Là Nhân Vật Chính Ch. 13 Muội Ấy Nhất Định Làm Được Ch. 14 Thiên Tài Cấp Màu Tím Ch. 15 Thiên Tài Có Một Không Hai Ch. 16 Như Ý Là Tên Phế Nhân Ch. 17 Phế Nhân Song Diện? Ch. 18 Huynh Sẽ Không Trách Muội Đâu Ch. 19 Tranh Sủng Ch. 20 Tiểu Mỹ Nhân Ch. 21 Bạo Hành Ác Thiếu Gia Ch. 22 Bạo Hành Ác Thiếu Gia Ch. 23 Bạo Hành Ác Thiếu Gia Ch. 24 Có Ma? Ch. 25 Có Ma? Ch. 26 Có Ma? Ch. 27 Tuyệt Kỹ Ch. 28 Tuyệt Kỹ Ch. 29 Tuyệt Kỹ Ch. 30 Nó Mắc Bẫy Rồi Ch. 31 Nó Mắc Bẫy Rồi Ch. 32 Nó Mắc Bẫy Rồi Ch. 33 Bị Thương Ch. 34 Bị Thương Ch. 35 Bị Thương Ch. 36 Dấn Thân Vào Nguy Hiểm Ch. 37 Dấn Thân Vào Nguy Hiểm Ch. 38 Dấn Thân Vào Nguy Hiểm Ch. 39 Hoàn Toàn Chiếm Giữ Ch. 40 Hoàn Toàn Chiếm Giữ Ch. 41 Hoàn Toàn Chiếm Giữ Ch. 42 Rốt Cuộc Là Đực Hay Cái Ch. 43 Rốt Cuộc Là Đực Hay Cái Ch. 44 Rốt Cuộc Là Đực Hay Cái Ch. 45 Nhỏ Máu Nhận Người Thân Ch. 46 Rốt Cuộc Là Đực Hay Cái Ch. 47 Rốt Cuộc Là Đực Hay Cái Ch. 48 Cửu Tiểu Thư Thật Sự Ch. 49 Cửu Tiểu Thư Thật Sự Ch. 50 Cửu Tiểu Thư Thật Sự