Chương 87: Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Ngoại Truyện 2: Hôn Lễ