Danh Sách Chương Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Truyện này có 76 chương cập nhật mới nhất cách đây . Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 1: Hồi Ức Về Những Trang Sử Ch. 2 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 2: Vị Anh Hùng Đầy Tôn Kính Ch. 3 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 3: Học Viện Anh Hùng Aoa Buổi Lể Giác Tỉnh Siêu Năng Lực Ch. 4 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 4: Quái Thái Giáng Thế/ Cực Trí Chi Băng Ch. 5 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 5: Đến Rồi!...nhân Vật Chính Ch. 6 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 6: Chiến Thần Horios Giáng Thế Ch. 7 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 7: Ga Tàu Điện Ngầm Số 03 Ch. 8 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 8: Câu Hỏi Cho 200 Năm Ch. 9 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 9: Hương Ba Thành/ Gia Đình Alex Ch. 10 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 10: Mạng Xã Hội Tinh Hà Trường Của Lily Ch. 11 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 11: Dã Nát Lũ Côn Đồ Ch. 12 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 12: Võ Quán Ch. 13 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 13: Cái Đêm Định Mệnh Ấy Ch. 14 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 14: Ê Đừng Đọc, T Viết Troll Ch. 15 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 15: Có Được Sủng Thú Ch. 16 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 16: Săn Chuột/ Siêu Năng Lực Của Alex Ch. 17 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 17: Tấn Cấp Tinh La Chiến Sĩ Ch. 18 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 18: Chợ Đen Ch. 19 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 19: Nữ Thần Chuyển Đến Ch. 20 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 20: Nhân Phẩm Vô Cực Ch. 21 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 21: Bùng Nổ Kênh Chat Ch. 22 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 22: Làm Vua 1h Ch. 23 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 23: Thức Tỉnh Dị Năng/ Hương Ba Phát Động Nhiệm Vụ Ch. 24 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 24: Đăng Kí Nhiệm Vụ Ch. 25 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 25: Nhiệm Vụ...bắt Đầu Ch. 26 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 26: Chiến Đấu Trong Rừng (#1) Ch. 27 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 27: Chiến Đấu Trong Rừng (#2) Ch. 28 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 28: Giáng Long Tuyệt Nhất Trảm Ch. 29 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 29: Gặp Gỡ Ch. 30 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 30: Ai Thấu Được Lòng Người Ch. 31 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 31: Nữ Nhân Bí Ẩn Ch. 32 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 32: Kiếm Chiêu: Tích Lịch Ch. 33 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 33: Mất Hết Niềm Tin Ch. 34 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 34: Rơi Vào Mộng Cảnh Ch. 35 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 35: Di Tích? Ch. 36 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 36: Tử Vong Khí Tức Ch. 37 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 37: Tấn Cấp Tinh Phong Chiến Sĩ Ch. 38 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 38: Gặp Lại Người Quen Ch. 39 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 39: Về Nhà Ch. 40 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 40: Thành Lập Thế Lực Ch. 41 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 41: Thánh Ấn: “ Phù Vương “ Ch. 42 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 42: Mâm Cơm Gia Đình Ch. 43 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 43: Vẩy Đàn Đêm Đẹp Nhất Ch. 44 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 44: Chuyển Nhà Ch. 45 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 45: Tiến Hoá Ch. 46 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 46: Sát Hạch Chiến Giả Ch. 47 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 47: Chiến Đấu Với Bò Cạp Càng Ch. 48 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 48: Khiêu Chiến Nguyệt Nha Lang Ch. 49 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 49: Tân Chiến Giả Ch. 50 Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị - Chương 50: Lãnh Chân