Đại Đường Hố Vương

Cát Nhật
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Ai nói xuyên việt dễ giả mạo? Cổ đại người người là nhân tinh, chơi đùa ngươi không thương lượng.

Ai nói mỹ nữ dễ phao? Đường Triều mỹ mi rất cay cú, tức giận liền nổi đóa.

Ai nói cao quan tốt làm? Hoàng Đế sàn bên há có thể cho phép, đảo mắt liền trở mặt.

Ai nói lãnh thổ dễ khai thác? Đột Quyết Thổ Phiên không dễ chọc, tùy thời khó giữ được tánh mạng.

Ai nói bạc dễ kiếm? Quan thương cấu kết toàn thông ăn, lỗ vốn kiếm gào thét.
Ai nói giang hồ dễ xông? Gặp chuyện bất bình đi vòng, liều lĩnh liền bị chém.

Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Xã tắc vì bình tương tương làm cờ, hỏi quân có dám đánh một trận. Ngươi lạc tử tới ta tạo ra bẫy hố, xem ai cười đến cuối cùng.

Câu đối trên: Hố to hố nhỏ liên hoàn hố, không đếm xuể. Câu đối dưới: Hoành đào dựng thẳng đào biến dạng đào, khó lòng phòng bị.

Hoành phi: Đại Đường Hố Vương
// đang ra 660 chương, up chương buổi tối

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 258,151
Số chương 122
Lượt xem 6
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới Ta Đến Dị Giới Phóng Vệ Tinh Lưu Manh Gia Đinh Tại Hán Tống Hôn Nhân Sắp Đặt Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)