Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Cung Thanh Hãn
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Thể loại:

Kinh dị, cận đại, nhẹ nhàng, đam mỹ, nguyên sang, HE, linh dị thần quái

Số chương

: 40c + Pn

Edit

: Genus

Beta:

Genus (c1->c14) Pink (c15 ->c40)

Cuộc sống hằng ngày của một tiểu thiếu gia vào thời dân quốc

(Khụ, khụ, văn án chính là chỉ có một câu duy nhất.)

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 107,035
Số chương 40
Lượt xem 0
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Thâm Dạ Nhạc Viên Không Tin Tà Sông Ngầm Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo) Thụ Yêu (Quỷ Cây)