Danh Sách Chương Điểm Tướng Tiên

Truyện này có 105 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 Không thẹn với lòng Ch. 6 Dung Ngọc, cuối cùng không họ Ngụy Ch. 7 Nàng là anh hùng Ch. 8 Ưng non rời ổ Ch. 9 Dung Ngọc, ngươi thật có thể làm đến không nghe thấy không... Ch. 10 Không cần si tâm vọng tưởng Ch. 11 Nhập trẫm hậu cung là ủy khuất? Ch. 12 Cuộc đời này này chí không thay đổi Ch. 13 Dung thị nữ Dung Ngọc này cả đời không được gả... Ch. 14 Một khối chỗ bẩn Ch. 15 Cũng không có nửa phần mẹ con tình nghĩa Ch. 16 Đi về phía phương nào Ch. 17 Nữ nhi của ta, dưới gối có hoàng kim... Ch. 18 Thời cơ đã đến Ch. 19 Dự thu « cẩu hoàng đế 365 thứ... Ch. 20 tam canh hợp nhất) Dung Ngọc, Nhung Quốc... Ch. 21 Lập địa phi thăng Ch. 22 Đứng hàng tiên ban Ch. 23 Thiên đình Ch. 24 Này chí trường tồn, vì nàng thỉnh phong... Ch. 25 Ta tâm chi chốn về / Dung Ngọc, ngươi hồi... Ch. 26 Hương khói / Đại Chu rõ ràng phụ các ngươi Ch. 27 Nhân gian hương khói / đế vương tâm / minh châu... Ch. 28 Truy phong / loạn thế khởi Ch. 29 Vô Cữu nằm mơ / Thương Trạch Thần Quân Ch. 30 Thần Quân hạ phàm Ch. 31 Bản quân có lượng nguyện / phá giết giới... Ch. 32 Lần nữa xuất phát Ch. 33 Song canh hợp nhất Ch. 34 "Ngươi là ai?" Ch. 35 Tướng quân miếu Ch. 36 Thượng tấu thiên đình Ch. 37 Gia tốc kiến tướng quân miếu / thiên đình phân biệt... Ch. 38 Tướng quân, ngươi trở về sao? ... Ch. 39 Anh Lâm tiên tử / trong mộng gặp gỡ Ch. 40 canh thứ nhất) ngươi bị thương? ... Ch. 41 canh thứ hai) trái tim của hắn vì sao... Ch. 42 Chân tâm giả ý Ch. 43 canh thứ nhất) bản quân nghĩ đến lĩnh giáo... Ch. 44 canh thứ hai) Kỳ Dương phủ tái sinh vương... Ch. 45 Tiểu hòa thượng, ngươi muốn thành hôn sao? ... Ch. 46 canh thứ hai) nàng đến ... Ch. 47 Hắn là người của ta Ch. 48 canh thứ hai) tướng quân, ta có thể... Ch. 49 Nàng chúc hắn cùng vương phi trăm năm tốt hợp Ch. 50 canh thứ hai) Minh Giới yêu tư...