Danh Sách Chương Điệp Viên Kỳ Quái

Truyện này có 718 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Quyển 1 Chương 1: Cõi Mộng Ch. 2 Quyển 1 Chương 2: Tin Dữ Ch. 3 Quyển 1 Chương 3: Nghi Thần Nghi Quỷ Ch. 4 Quyển 1 Chương 4: Nhân Vật Thần Bí Ch. 5 Quyển 1 Chương 5: Mật Thất Ch. 6 Quyển 1 Chương 6: Minh Châu Ch. 7 Quyển 1 Chương 7: Gọi Điện (1) Ch. 8 Quyển 1 Chương 8: Gọi Điện (2) Ch. 9 Quyển 1 Chương 9: Mật Mã Ch. 10 Quyển 1 Chương 10: Chuẩn Bị Ch. 11 Quyển 1 Chương 11: Bôi Thuốc Ch. 12 Quyển 1 Chương 12: Ly Biệt Ch. 13 Quyển 1 Chương 13: Giấu Trời Vượt Biển Ch. 14 Quyển 1 Chương 14: Từng Bước Kinh Tâm (1) Ch. 15 Quyển 1 Chương 15: Từng Bước Kinh Tâm (2) Ch. 16 Quyển 1 Chương 16: Cải Trang Ch. 17 Quyển 1 Chương 17: Mạo Hiểm Ch. 18 Quyển 1 Chương 18: Công Sức Đổ Biển Ch. 19 Quyển 1 Chương 19: Xung Đột Ch. 20 Quyển 1 Chương 20: Đi Về Phương Bắc (1) Ch. 21 Quyển 1 Chương 21: Đi Về Phương Bắc (2) Ch. 22 Quyển 1 Chương 22: Đi Về Phương Bắc (3) Ch. 23 Quyển 1 Chương 23: Đi Về Phương Bắc (4) Ch. 24 Quyển 1 Chương 24: Đi Về Phương Bắc (5) Ch. 25 Quyển 1 Chương 25: Đi Về Phương Bắc (6) Ch. 26 Quyển 1 Chương 26: Đi Về Phương Bắc (7) Ch. 27 Quyển 1 Chương 27: Liên Tiếp Ch. 28 Quyển 1 Chương 28: Theo Dõi Ch. 29 Quyển 1 Chương 29: Phản Kích Ch. 30 Quyển 1 Chương 30: Đùa Giỡn Ch. 31 Quyển 1 Chương 31: Điểm Đến Ch. 32 Quyển 1 Chương 32: Tầng Hầm Ch. 33 Quyển 1 Chương 33: Lời Nhắn Ch. 34 Quyển 1 Chương 34: Thân Phận Ch. 35 Quyển 1 Chương 35: Người Giám Hộ Ch. 36 Quyển 1 Chương 36: Họp Ch. 37 Quyển 1 Chương 37: Mật Đàm Ch. 38 Quyển 1 Chương 38: Gặp Gỡ Tình Cờ Ch. 39 Quyển 1 Chương 39: Cuộc Trò Chuyện Đêm Khuya Ch. 40 Quyển 1 Chương 40: Đuổi Bắt Ch. 41 Quyển 1 Chương 41: Chạy Trốn Ch. 42 Quyển 1 Chương 42: Nhập Học Ch. 43 Quyển 1 Chương 43: Ăn Cơm Ch. 44 Quyển 1 Chương 44: Nghi Ngờ Ch. 45 Quyển 1 Chương 45: Báo Cáo Ch. 46 Quyển 1 Chương 46: Thuận Theo Tự Nhiên Ch. 47 Quyển 1 Chương 47: Bất Ngờ Ch. 48 Quyển 1 Chương 48: Lật Bài Ch. 49 Quyển 1 Chương 49: Tự Thú Ch. 50 Quyển 1 Chương 50: Chủ Ý