Đồ Đệ Thăng Cấp Ta Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Hằng Kiện
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Bắt đầu chính là một đệ đệ, trói chặt"Thu đồ đệ liền trở nên mạnh mẽ" Hệ Thống sau, từ đây nhất phi trùng thiên, hoành chiến bát phương.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 640,321
Số chương 377
Lượt xem 240
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Đại Lương Y Ngự Thiên Tà Thần Siêu Cấp Cổ Võ Vô Địch Phong Cuồng Đoái Hoán Hệ Thống Chí Tôn Ám Long