Đồ Đệ Thăng Cấp Ta Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Hằng Kiện
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Bắt đầu chính là một đệ đệ, trói chặt"Thu đồ đệ liền trở nên mạnh mẽ" Hệ Thống sau, từ đây nhất phi trùng thiên, hoành chiến bát phương.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 173,645
Số chương 103
Lượt xem 17
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Ngẫu Nhiên Trừng Phạt Khán Giả May Mắn Tiểu "Đệ Đệ" Của Hoàng Đế Trớ Chú Chi Tử Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới! Ma Thổi Đèn