Dựa vào cái gì ta không thể đương học bá

Tắc Bắc Hàn Nha
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Sinh hoạt bình thường Trần Vũ, xuyên qua đến chính mình cao ba năm đại.

Vì quá càng tốt sinh hoạt, hắn quyết định nỗ lực học tập, đương một người siêu cấp học bá!

——————

Nguyên danh 《 trở lại lúc ban đầu tốt đẹp 》, phi tiêu chuẩn học bá văn, không mừng chớ nhập!

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 259,538
Số chương 123
Lượt xem 87
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Từ đấu la bắt đầu đánh tạp thành thần Kiều nhan say Đao chưa ra khỏi vỏ đã là truyền thuyết Hồ đầu hạ Hào môn diễn tinh