Danh Sách Chương Em Thật Là Thơm

Truyện này có 28 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Em Thật Là Thơm - Chương 1: 1: Sống Lại Ch. 2 Em Thật Là Thơm - Chương 2: 2: Chỉ Mong Túc Yểu Vạn Sự Như Ý Ch. 3 Em Thật Là Thơm - Chương 3: 3: Để Ta Thổi Sẽ Tốt Ngay Thôi Ch. 4 Em Thật Là Thơm - Chương 4: 4: Tắm Gội Ch. 5 Em Thật Là Thơm - Chương 5: 5: Xấu Quá Ch. 6 Em Thật Là Thơm - Chương 6: 6: Tay Ngươi Nóng Quá Ch. 7 Em Thật Là Thơm - Chương 7: 7: Hắn Cũng Có Thể Ch. 8 Em Thật Là Thơm - Chương 8: 8: Hôn Ch. 9 Em Thật Là Thơm - Chương 9: 9: Nàng Thổi Cho Ta Nhé Ch. 10 Em Thật Là Thơm - Chương 10: 10: Nóng Quá! Ch. 11 Em Thật Là Thơm - Chương 11: 11: Thịt Tảng Ch. 12 Em Thật Là Thơm - Chương 12: 12: Vẽ Mày Ch. 13 Em Thật Là Thơm - Chương 13: 13: Tắt Đèn Ch. 14 Em Thật Là Thơm - Chương 14: 14: Trơn trượt Ch. 15 Em Thật Là Thơm - Chương 15: 15: Vịt Nướng Ch. 16 Em Thật Là Thơm - Chương 16: 16: Ghen Ch. 17 Em Thật Là Thơm - Chương 17: 17: Lấy Nhu Trị Cương Ch. 18 Em Thật Là Thơm - Chương 18: 18: Đêm Nay Chờ Ta Ch. 19 Em Thật Là Thơm - Chương 19: 19: Đông Thanh Ca ca Ch. 20 Em Thật Là Thơm - Chương 20: 20: Thích Lắm Ch. 21 Em Thật Là Thơm - Chương 21: 21: Nàng Ngọt Hơn Ch. 22 Em Thật Là Thơm - Chương 22: 22: “căng quá!” Ch. 23 Em Thật Là Thơm - Chương 23: 23: Là Chàng Đúng Không…đông Thanh Ch. 24 Em Thật Là Thơm - Chương 24: 24: Trứng Thối Nhỏ Ch. 25 Em Thật Là Thơm - Chương 25: 25: Ca Ca tốt Ch. 26 Em Thật Là Thơm - Chương 26: 26: Không Sợ Ch. 27 Em Thật Là Thơm - Chương 27: 27: Ngoại Truyện 1 Đông Thanh X Túc yểu Ch. 28 Em Thật Là Thơm - Chương 28: 28: Ngoại Truyện 2 Hùng Nâu X Thiển lộ