Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh

Thanh Khâu Thiên Dạ
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Tên gốc: 遇见大神时没带厕纸

Edit: zet

Beta: Thù Nhi

Thể loại: vườn trường.

Không nghĩ tới lúc đi vệ sinh quên mang giấy, mà người đưa giấy cho tôi lại là đại thần!?

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 14,615
Số chương 11
Lượt xem 9
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân Đẹp Mạnh Thảm Nhân Vật Phản Diện Muốn Mang Ta Phi Thăng Kiếm Tu Sư Tỷ Phản Nội Quyển Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu Gặp Đại Thần Trong Nhà WC Tận Thế Tông Sư Xuyên Thành Anh Của Nữ Chính Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu Không Tin Tà