Gặp Đại Thần Trong Nhà WC

Thanh Khâu Thiên Dạ
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Gặp đại thần trong WC (Hoàn)

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

Dịch: Quick Translator

Edit: Zet

Beta: Thù Nhi


Đại khái cái tên nói lên tất cả:3 Bạn thụ đi "ấy" quên mang giấy vệ sinh, thế là được ngay anh công đẹp giai - mét tám - học giỏi - nhiều gái theo "cứu mạng",vậy hoy:333

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 13,443
Số chương 11
Lượt xem 35
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân Đẹp Mạnh Thảm Nhân Vật Phản Diện Muốn Mang Ta Phi Thăng Kiếm Tu Sư Tỷ Phản Nội Quyển Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu Tận Thế Tông Sư Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh Xuyên Thành Anh Của Nữ Chính Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu Không Tin Tà