Chương 83: Giả Lập Thành Thị: Điêu Dân, Xin Gọi Ta Lương Tâm Thành Chủ

Thành thị thăng cấp: Thành thị cấp, kiến trúc y viện, nghĩa địa công cộng, nhà tang lễ! « cầu hoa tươi các huynh đệ ».