Hài Cốt Tro Tàn

Bi Kịch Sơn Bá Tước
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Nhà có ruộng tốt trăm triệu mẫu, xe thể thao vô số, phi thuyền vũ trụ một chiếc, di động vị diện một khối, chân chó một số. . .

Có được N chỉ la lỵ, 170 nhân ngư nương, 100 ngàn Misaka muội muội, một triệu King Arthur. . .

Ngưng tụ 'Ma thần chi trụ', khống chế 'Muội trấp chi lực', ngồi ngay ngắn trên 'Đậu bỉ vương tọa' , nhìn xuống Thần Điện chúng sinh. . .

Tiến hóa lộ tuyến: Thủy tinh khô lâu binh →→ bạch tuộc đốm xanh ca →→ sáng thế xúc tu quái →→ bạch kim muội trấp hoàng đế thú →→ chân nhân tham gia dâm gia thú!

"Đại đương gia, phát hiện Andariel." Tro Tàn: "Andariel phải chết! Đánh thành tro đi."

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, Jack thuyền trưởng nghĩ tiến hành vị diện lén qua." Tro Tàn: "Lột sạch, tiễn hắn đi Grand Line đi."

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, chúng ta đánh ngã bảy tên Thánh Đấu Sĩ, hoàng kim." Tro Tàn: "Lột!"

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, bắt được Autobot, Decepticon tất cả hai tên." Tro Tàn: "cho bọn chúng ăn não tàn phấn, sau đó thu vào nhà để xe."

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, phát hiện một nhóm thuần thiên nhiên hoang dại Ultraman." Tro Tàn: "Toàn bộ bắt được, bán cho Orochimaru."

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, Sith ủy thác chúng ta đánh giết Yoda đại sư." Tro Tàn: "Cuộc làm ăn này tiếp."

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, Zeus muốn hẹn ngài gặp mặt." Tro Tàn: "Khiến hắn thêm ta QQ, video liên hệ."

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, chúng ta nhặt được một nhóm la lỵ còn trong thời hạn sử dụng." Tro Tàn: "Lưu lại làm ấm giường."ư

Trầm Luân Ma: "Đại đương gia, bà chủ nàng nhận được tin tức." Tro Tàn: "Đưa các nàng giao cho Superman, nói là ta theo Đại ma vương Piccolo trong tay đưa các nàng cứu thoát ra."

Diablo (nguỵ)------>bleach------->ghost rider----->Resident Evil------> Plants vs. Zombies---->bleach(2)------> one piece---->.........Marvel comic
------------------------------------
* nhiều nhân vật có bí danh riêng,không phải không muốn Edit mà tác giả đặt tên quá hố cha.chỉ edit tên chính.
*muội trấp = Imouto Jiru tìm hiểu ý nghĩa

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 1,565,101
Số chương 709
Lượt xem 4
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Hồng Hoang Chi Bàn Vương Chứng Đạo Xuyên qua trở thành Bardock Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương Trọng Sinh Nhật Bản Làm Thần Quan Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu