Danh Sách Chương Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Truyện này có 62 chương cập nhật mới nhất cách đây . Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Trọng Sinh Ch. 2 Hệ Thống Và Không Gian Hư Nghĩ Ch. 3 Thuyết Phục Ch. 4 Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ch. 5 Người Đại Diện Ch. 6 Lựa Chọn Ch. 7 Khác Thường Ch. 8 Tiến Đoàn Phim Ch. 9 Quát Mắng Ch. 10 Bị Mắng Ch. 11 Mục Đích Ch. 12 Đóng Máy Ch. 13 Đệ Nhất Ảnh Đế Ch. 14 Thử Kính Ch. 15 Quá Độ Ch. 16 Nhiệm Vụ Mới Ch. 17 Gameshow Ch. 18 Gameshow (2) Ch. 19 Bình Cảnh Ch. 20 Ngoài Ý Muốn Ch. 21 Bị Thương Ch. 22 Nhiệm Vụ Hoàn Thành Ch. 23 Ván Cược Ch. 24 Mỗi Ngày Ch. 25 Weibo Ch. 26 Ngẫu Nhiên Gặp Được Ch. 27 Gặp Chuyện Ngoài Ý Muốn Ch. 28 Mồi Câu Ch. 29 Cái Quỷ Gì Đây? Ch. 30 Xoay Ngược Tình Thế (1) Ch. 31 Xoay Ngược Tình Thế (2) Ch. 32 Sau Đó Ch. 33 Hạ Màn Và Bắt Đầu Ch. 34 Biên Kịch Thần Bí Ch. 35 Gặp Mặt Ch. 36 Nhân Tình Ch. 37 Poster Ch. 38 Tiến Tổ Ch. 39 Hố Ch. 40 Gừng Càng Già Càng Cay Ch. 41 Nhập Diễn Ch. 42 Tán Thành Ch. 43 Kinh Hỉ Ch. 44 Ngoài Ý Muốn Ch. 45 (sau Đó) Hậu First Kiss Ch. 46 Hợp Đồng Ch. 47 Cẩu Huyết Ch. 48 Công Chiếu Ch. 49 Kết Cục Ch. 50 Lên Men