Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ Edit

Ngư Nhân Nhị Đại
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng ngưu B nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư, bắt đầu hắn phụng chỉ tán gái ngưu X lòe lòe đích nhân sinh...

Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 9,549,928
Số chương 5,698
Lượt xem 14

Bình Luận và Đề Cử Tiêu Biểu

Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Ngận Thuần Ngận Ái Muội Cực Phẩm Tu Chân Cường Thiếu Từ Đương Gia Gia Bắt Đầu Tại Sao Anh Không Yêu Em Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào Vợ Chồng Có Thời Hạn Cực Phẩm Tà Thiếu