Hồng Hoang Chi Bàn Vương Chứng Đạo

Bất Nguyện Khởi Sàng Đích Ngư
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Hắn, dưới cơ duyên xảo hợp, xuyên qua đến Hồng Hoang.

Thần Châu vũ trụ bên trong, hắn, khai sáng 3000 văn minh; Thế Giới chi Thụ phía dưới, hắn, tìm hiểu ra thuộc về mình chứng đạo chi thuật.

Hắn, chưa từng đem chứng đạo Hỗn Nguyên xem như đỉnh điểm.

Tên của hắn gọi là Bàn Vương!

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 1,181,530
Số chương 669
Lượt xem 10
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Chế Bá Đấu La Chi Triệu Hoán Sư Trái Chakra Naruto Ở Dị Giới Hải Tặc Vương Chi Đấm Phát Chết Luôn Harry Potter Thiên Sinh Phan Phái Trái Ác Quỷ Nhà Cung Cấp