Danh Sách Chương Hồng Hoang Chi Bàn Vương Chứng Đạo

Truyện này có 477 chương cập nhật mới nhất cách đây . Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Tử Tiêu Cung mở Ch. 2 Đại năng lộn xộn đến Ch. 3 Chỗ ngồi chi tranh Ch. 4 Thánh vị nhân quả Ch. 5 Hồng Quân giảng đạo Ch. 6 Thông Thiên Kiến Mộc Ch. 7 Trở về đạo tràng Ch. 8 Trồng trọt Kiến Mộc Ch. 9 3000 tinh vực Ch. 10 Luyện chế thần đan Ch. 11 Vạn kiếp trầm luân Ch. 12 Ngô Đồng phục sinh Ch. 13 Trên đường gặp Côn Bằng Ch. 14 Liên chiến Đông Hải Ch. 15 Mừng đến Linh Bảo Ch. 16 Chuẩn Thánh đạo Ch. 17 Linh Bảo phỏng đoán Ch. 18 Bồi dưỡng Kiến Mộc Ch. 19 Thế Giới chi Thụ Ch. 20 3000 Thái Ất Ch. 21 Tàn tạ thế giới Ch. 22 Trên dưới một lòng Ch. 23 Hậu Thổ tới chơi Ch. 24 Thái Ất phá giới Ch. 25 Phi thăng Hồng Hoang Ch. 26 Bàn Vương tâm tư Ch. 27 Tiếp kiến Chú Tâm Ch. 28 Hồng Hoang kiến thức Ch. 29 Bàn Vương ngộ đạo Ch. 30 Toái đạo cảnh giới Ch. 31 Thần Châu Thánh Nhân Ch. 32 Đại La chi cơ Ch. 33 Chú Tâm chứng đạo Ch. 34 3000 văn minh Ch. 35 Văn minh trảm đạo Ch. 36 Đông Hải hang rồng Ch. 37 Hang rồng bên trong Ch. 38 Chân Long trứng Ch. 39 Vạn vật hóa long Ch. 40 Đông Công Tây Mẫu Ch. 41 Tổ Châu manh mối Ch. 42 Đạt thành chung nhận thức Ch. 43 Tan tác như chim muông Ch. 44 Vợ chồng gặp rủi ro Ch. 45 Vạn Tiên Đại Trận Ch. 46 Long tộc kho sách Ch. 47 Tổ Long thân bút Ch. 48 Thiên đại cơ duyên Ch. 49 Mê vân trùng điệp Ch. 50 Lôi kéo Long tộc