Khi Học Bá Mở Ra Tu Tiên Hack

Kỷ Tự Vi Ngôn
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Khi tu tiên thế giới Vệ Lai hồn xuyên siêu cấp học bá biến thành hắn: Mấy trăm cái vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm nhà phát minh, lần thứ tư khoa học kỹ thuật cách mạng người dẫn đầu.
Vô số chuyên gia ngoại quốc giáo sư không dám tin: "Tại sao làm sao đều làm hàng giả phá giải không được đâu?" Vệ Lai nội tâm vui vẻ: Bởi vì, những thứ này đều là ta tân tân khổ khổ từ tu tiên thế giới vận chuyển à!

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 39,875
Số chương 20
Lượt xem 4
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh Thần Y Thích Giết Chóc Tu Tiên Đá Thần Thần Võ Chiến Vương Tạo Hóa Chi Vương