Chương 62: Kinh Doanh Thành Thị: Điêu Dân, Xin Gọi Ta Lương Tâm Thành Chủ

Dân hút thuốc số lượng bạo tăng, phòng khám bệnh kiếm tiền, Thuốc Lá Công Ty kiếm tiền, tài chính trúng mùa lớn! (3 )