Long Vũ Kiếm Thần

Ly Kiếm Thiên Nhai
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Đại đạo ba nghìn, chư thần tranh phách, thiếu niên người mang chí tôn long mạch, từ hèn mọn bên trong quật khởi, một người một kiếm, giết hết thế gian địch. . . .

Cảnh giới tu luyện:
_Hạ giới: Luyện khí - Ngũ thần - Mệnh luân - Nhân vương

_Thần giới: Luyện thần - Hóa thần - Thông thiên - Dưỡng đạo - Chân thần - Thần vương.

_Map 3 (chưa biết tên): Ngụy Thần - Chân Thần - Thần Vương - Thần Tôn - Thần Tổ - Luân Hồi - Thánh Cảnh - Chí Tôn. Chí Tôn cũng được xưng là Hoàng giả, Đại đế hoặc là vô địch giả.

Cvt: Muốn main vô sỉ - Max vô sỉ. Muốn main có hậu cung - gái bu thành đàn.

_Cầu thanks,vote sao và vote tốt. Xin cảm ơn

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 2,527,375
Số chương 1,473
Lượt xem 1,567
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Ta Thành Nữ Nhân Vật Phản Diện Tùy Tùng Đế Hồn Lạc Vô Hạn Chi Thần Tọa Vô Địch Đô Thị Tối Cường Chúa Tể Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung