Danh Sách Chương Luật Ngầm

Truyện này có 8 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Luật Ngầm - Chương 1: Trang Ký Ức Cũ Ch. 2 Luật Ngầm - Chương 2: Sự Mất Tích Bí Ẩn Của Bác Tôi Ch. 3 Luật Ngầm - Chương 3: Bí Mật Kinh Hoàng Ch. 4 Luật Ngầm - Chương 4: Ác Mộng Ch. 5 Luật Ngầm - Chương 5: Đường Cùng Ch. 6 Luật Ngầm - Chương 6: Nơi Rừng Hoang Ch. 7 Luật Ngầm - Chương 7: Mật Danh P-126 Ch. 8 Luật Ngầm - Chương 8: Chưa Phải Là Kết Thúc