Mịch Tiên Lộ

Hà Bất Ngữ
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ. Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.

Triệu Địa xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn, vì tư chất kém nên bị đuổi ra khỏ tu chân gia tộc, cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như: linh thạch (hạ phẩm à cực phẩm...) từ đó bước lên tiên lộ.

Cảnh giới như Phàm Nhân Tu Tiên, có khác là linh cụ có cả ở nhân gian, pháp bảo: pháp khí, phù bảo, pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, huyền thiên linh bảo.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 241,510
Số chương 1,117
Lượt xem 9
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Vô Thượng Kiếm Tiên Em Là Thần Dược Của Tôi Tên Anh Là Hy Vọng Học Tỷ, Tôi Thích Chị Tựa Như Sương Sớm Đạo Quân