Danh Sách Chương Muốn Sống! Liền Làm Ruộng!

Truyện này có 174 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 Ch. 6 Ch. 7 Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10 Ch. 11 Ch. 12 Ch. 13 Ch. 14 Ch. 15 Ch. 16 Ba hợp một Ch. 17 Ba hợp một Ch. 18 Thiên Đường thật tốt, còn có sô pha... Ch. 19 Thương nghiệp phố Ch. 20 Thành lập căn cứ Ch. 21 Phạn Triều hâm mộ ghen ghét Ch. 22 Người sống sót Ch. 23 Công đức thụ tầng thứ hai Ch. 24 Dị năng tu luyện sổ tay Ch. 25 Nhân quả liên hệ Ch. 26 Chỉ có thể đợi chết Ch. 27 Thần máu Ch. 28 Tang thi dị thường Ch. 29 Khê Thủy căn cứ Ch. 30 Việc nhà nông Ch. 31 Địa hạ trung tâm thương mại Ch. 32 Mạt Bảo dị năng Ch. 33 canh một) Lư An Ch. 34 canh hai) phong cảnh cáo... Ch. 35 canh một) Mạt Bảo trả thù thượng... Ch. 36 canh hai) Mạt Bảo trả thù trung... Ch. 37 canh một) Mạt Bảo trả thù hạ... Ch. 38 Công đức thụ tầng thứ ba Ch. 39 Vạn xem tướng có Ch. 40 Mở rộng căn cứ diện tích Ch. 41 Bắt đầu phân chế độ Ch. 42 Công điểm Ch. 43 Lại là thần di vật Ch. 44 Còn có thể đau không? Ch. 45 nhị hợp nhất) thuộc về hắn tang thi. . . Ch. 46 Giết chết cái này căn cứ tất cả nam nhân. . . Ch. 47 Dị năng dược thủy Ch. 48 Thân nhân Ch. 49 canh một) hào môn bí sử. . . Ch. 50 canh hai) dị năng thăng cấp...