Danh Sách Chương Ngư Dược Nông Môn

Truyện này có 98 chương cập nhật mới nhất cách đây . Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Người Một Nhà Ch. 2 Chúc Thọ [nhất] Ch. 3 Chúc Thọ [nhị] Ch. 4 Chúc Thọ [tam] Ch. 5 Đâm Trâu Hành Hung Ch. 6 Mùi Hoa Hòe Ch. 7 Lưu Phu Tử Phiền Não Ch. 8 Hoàng Tước Ở Phía Sau Ch. 9 Làm Mai Ch. 10 Chợ [nhất] Ch. 11 Chợ [nhị] Ch. 12 Chợ [tam] Ch. 13 Nghi Ngờ Ch. 14 Tới Thăm Ch. 15 Ý Đồ Đến Ch. 16 Ra Tay Trước Ch. 17 Bình Thị Tới Thăm Ch. 18 Con Cua Ch. 19 Đòi Bạc Ch. 20 Đậu Phụ Khô Ch. 21 Hồng Tụ Phường Ch. 22 Món Tiền Đầu Tiên [nhất] Ch. 23 Món Tiền Đầu Tiên [nhị] Ch. 24 Cua Du Ch. 25 Ngô Thị Ch. 26 Hai Lựa Chọn Ch. 27 Diệu Kế Ch. 28 Nước Phù Sa Không Thể Để Chảy Ra Ruộng Người Ngoài Ch. 29 Chu Gia Tỷ Muội Ch. 30 Sinh Bệnh Ch. 31 Trúng Kế Ch. 32 Không Tưởng Tượng Nổi Ch. 33 Nghé Con Ch. 34 Mục Đích Ch. 35 Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn Ch. 36 Đưa Sách Ch. 37 Trời Tuyết Săn Bắn Ch. 38 Bội Ước Ch. 39 Chiến Lược Ch. 40 Hoa Thượng Hạng Ch. 41 Bạch Gia Ch. 42 Tết Đến Ch. 43 Tân Niên Tình Cảnh Mới Ch. 44 Kinh Nghiệm Nuôi Thỏ Ch. 45 Lời Mời Ch. 46 Làm Khách Ch. 47 Bệnh Thiếu Niên Ch. 48 Nhìn Thấy Ch. 49 Diệu Chiêu Ch. 50 Ra Đề Mục