Chương 185: Người Ở Huyền Huyễn: Loại Bỏ Đại Đạo, Ta Thành Vạn Cổ Độc Tôn

Điên rồi sao ? Cái này tm là cái kia nhỏ yếu Huyền Thanh Môn ? .