Chương 215: Người Ở Huyền Huyễn: Loại Bỏ Đại Đạo, Ta Thành Vạn Cổ Độc Tôn

Lúc này đến đây, là vì yên diệt các ngươi Cửu Châu! .