Danh Sách Chương Người Ở Nơi Tịch Lặng

Truyện này có 61 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Quyển 1 Chương 1-1: Giới Thiệu Ch. 2 Quyển 1 Chương 1-2: Loli Bán Thân! Ch. 3 Quyển 1 Chương 2: Loli Làm Việc! Ch. 4 Quyển 1 Chương 3: Loli Đánh Người! Ch. 5 Quyển 1 Chương 4: Loli Nhận Sai ! Ch. 6 Quyển 1 Chương 5: Loli Kết Bạn ! Ch. 7 Quyển 1 Chương 6: Loli Vui Lòng! Ch. 8 Quyển 1 Chương 7: Loli Đi Học! Ch. 9 Quyển 1 Chương 8: Loli Cứu Mỹ! Ch. 10 Quyển 1 Chương 9: Loli Nhìn Trộm ! Ch. 11 Quyển 1 Chương 10: Loli Vui Vẻ ! Ch. 12 Quyển 1 Chương 11: Đại Thúc Bị Chê Cười ! Ch. 13 Quyển 1 Chương 12: Đại Thúc Bị Trộm Rồi ! Ch. 14 Quyển 1 Chương 13: Loli Cứu Mỹ Nhân ! Ch. 15 Quyển 1 Chương 14: Đại Thúc Nổi Giận! Ch. 16 Quyển 1 Chương 15: Loli Bị Phát Hiện! Ch. 17 Quyển 1 Chương 16: Đại Thúc Tới Cửa Rồi ! Ch. 18 Quyển 1 Chương 17: Đại Thúc Đánh Người Rồi! Ch. 19 Quyển 1 Chương 18: Đại Thúc Không Nấu Cơm ! Ch. 20 Quyển 1 Chương 19: Đại Thúc Làm Biếng Rồi ! Ch. 21 Quyển 1 Chương 20: Loli Doạ Tiên Sinh ! Ch. 22 Quyển 1 Chương 21: Loli Bắt Nạt Người ! Ch. 23 Quyển 1 Chương 22: Loli Gặp Loli ! Ch. 24 Quyển 1 Chương 23: Loli Bị Dính Cơm! Ch. 25 Quyển 1 Chương 24: Đại Thúc Giao Hẹn ! Ch. 26 Quyển 1 Chương 25: Đại Thúc Làm Ông Chủ! Ch. 27 Quyển 1 Chương 26: Đại Thúc Nổi Giận Rồi ! Ch. 28 Quyển 1 Chương 27: Hết Quyển 1 Ch. 29 Quyển 2 Chương 28: Đại Thúc Và Loli Đều Lớn Rồi Ch. 30 Quyển 2 Chương 29: Đại Thúc Bị Loli Phê Bình Ch. 31 Quyển 2 Chương 30: Loli Đi Gặp Bùi Bánh Bao Ch. 32 Quyển 2 Chương 31: Lăng Hoa Của Loli Ch. 33 Quyển 2 Chương 32: Loli Nghe Bên Vách Tường Ch. 34 Quyển 2 Chương 33: Đại Thúc Bị Makeover Ch. 35 Quyển 2 Chương 34: Loli Đem Đại Thúc Đi Xem Mặt Ch. 36 Quyển 2 Chương 35: Đại Thúc Say Rượu Rồi ! Ch. 37 Quyển 2 Chương 36: Đại Thúc Đến Kỹ Viện Tìm Loli Ch. 38 Quyển 2 Chương 37: Loli Uống Say Rồi! Ch. 39 Quyển 2 Chương 38: Loli Nổi Giận Rồi! Giận Thật Rồi! Ch. 40 Quyển 2 Chương 39: Loli Đi Tìm Ăn Mày Chơi! Ch. 41 Quyển 2 Chương 40: Loli Cùng Ông Chủ Ăn Mì! Ch. 42 Quyển 2 Chương 41: Mít Ướt Của Loli Ch. 43 Quyển 2 Chương 42: Loli Bị Ông Chủ Trêu Ch. 44 Quyển 2 Chương 43: Loli Và Đại Thúc Đánh Cược Ch. 45 Quyển 2 Chương 44: Đại Thúc Bị Hạ Gục Rồi Ch. 46 Quyển 2 Chương 45: Đại Thúc Bị Chơi Hỏng Rồi Ch. 47 Quyển 2 Chương 46: Đại Thúc Bị Loli Trêu Ch. 48 Quyển 2 Chương 47: Một Đêm Kỳ Lạ Ch. 49 Quyển 2 Chương 48: Mọi Người Cùng Ngủ Thôi Ch. 50 Quyển 2 Chương 49: Lật Bài Đi Thôi!