Nhị Công Tử Đến Rồi

ID Hoá
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Tác giả: ID Hoá

Đam Mỹ / 1×1

Công: Tự Giải Ngâu

Thụ: Đại Vu Qua

"Bản thân có hôn thú với tỷ tỷ của ta, còn muốn bồi ta trên giường, nằm mơ... Bổn công tử đây là một đại nam nhân thích nữ tử có hiểu không hả"

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 42,436
Số chương 38
Lượt xem 13
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Xuyên Thư Ông Đây Tán Đổ Phản Diện Alpha Ta Không Phải Đường Tăng Tro Tàn Cuộc Gặp Gỡ Trên Chuyến Tàu Cuối Năm Quần Long Tranh Bá