Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Hắc Miu
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Thể loại

: ngôn tình, dị năng, nữ phụ

Có thể nói tác giả khá ưu ái nữ chính miêu tả cô là một cô gái, cái gì cũng thích, có thể coi là người ôn hoà...

[Ôn hoà cái đầu nhà mi, ký chủ nhà ta mà ôn hoà? Ta phi]

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 14,146
Số chương 32
Lượt xem 0
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Tang Ca Thâm Tình Tựa Như Cạn Trẫm Thật Mệt Tâm Hệ Thống Nữ Phụ Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê