Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo

Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Tác giả: Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết

Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Cười

Dịch giả: Vankhinh

Giới thiệu:

“Leng keng!”

“Chào mừng ngài sử dụng hệ thống tu chân toàn trí năng!”

“Ngài lựa chọn tu luyện Đoán Cốt Quyết, hệ thống bắt đầu tu luyện giúp ngài. Hệ thống kiểm tra đo lường được ngài thiếu khuyết đan dược tu luyện Thối Cốt Đan, xin chờ một chút…”

“Leng keng!”

“Hệ thống đã lấy trộm mười viên Thối Cốt Đan cho ngài thành công, tiếp tục tu luyện…”

“Nhắc nhở quan trọng, trong lúc hệ thống tu luyện, ngài sẽ mất quyền khống chế thân thể…”

Sau khi nhận được hệ thống tu chân trí năng, Bùi Lăng âm thầm trưởng thành thật nhanh, chuẩn bị cứ cẩu thả như vậy tới khi thành tiên. Mãi tới một ngày nào đó…

“Leng keng!”

“Ngài lựa chọn tu luyện Vô Danh công pháp, sau khi hệ thống giám định phát hiện đây là một môn công pháp song tu, hệ thống bắt đầu tu luyện thay ngài. Hệ thống kiểm tra thấy ngài thiếu đạo lữ, hệ thống đang tìm kiếm đạo lữ giúp ngài…”

Vì vậy, Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình chạy tới phòng tu luyện của tiên tử sát vách, sử dụng mê dược khiến đối phương hôn mê sau đó khiêng đối phương vào phòng mình…

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 52,016
Số chương 50
Lượt xem 5
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người Bắt Đầu Tu Chân Sau Ba Năm Xuyên Qua Toàn Dân Huyền Huyễn Gia Tộc: Duy Nhất Lão Tổ Tông, Gấp Trăm Lần Thưởng Cho Thái Thượng Lão Tổ Từ Trong Mộ Bò Ra Lục Tích Chi Đại Hoang Tế Xuyên Việt Chư Thiên Đương Phản Phái