Danh Sách Chương Thần Phẩm Đạo Thánh

Truyện này có 176 chương cập nhật mới nhất cách đây . Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 1: Thánh Đạo Bi Ch. 2 2: Chân Mệnh Đạo Ấn Ch. 3 3: Thanh Liên Thượng Phẩm Ch. 4 4: Đạo Bia Thánh Phẩm Ch. 5 5: Một Lời Kinh Thiên Nhân Ch. 6 6: Thập Phương Cổ Đế Ch. 7 7: Thánh Nhận Lệnh Ch. 8 8: Đại Tài Ch. 9 9: Mua Nửa Câu Thơ Của Ngươi Ch. 10 10: Thánh Thú Lệnh Ch. 11 11: Bí Pháp Các Ch. 12 12: Mời Ch. 13 13: Thuật Khẩu Tru Ch. 14 14: Ma Ngấn Ch. 15 15: Ma Nhân Hạ Xuống Ch. 16 16: Tên Của Ma Nhân Ch. 17 17: Bán Duyên Quân Ch. 18 18: Kẻ Sỉ Nhục Ma Sư Chết Ch. 19 19: Nam Ly Thư Viện Ch. 20 20: Không Học Cũng Được Ch. 21 21: Tỷ Thí Đạo Thơ Ch. 22 22: Tứ Tượng Đảo Ch. 23 23: Gặp Lại Ch. 24 24: Sinh Là Người Bạch Gia Chết Là Quỷ Bạch Gia Ch. 25 25: Một Trảm Nghịch Thập Phương Ch. 26 26: Nguyện Vọng Của Chí Nhân Ch. 27 27: Trong Sáng Không Một Hạt Bụi Ch. 28 28: Giết Ma Thành Đạo Ch. 29 29: Công Pháp Thánh Phẩm Ch. 30 30: Nhất Niệm Kinh Ch. 31 31: Bốn Nguy Hiểm Trong Thiên Ma Tràng Ch. 32 32: Có Thể Ngồi Lên Ngỗng Của Ngươi Được Không Ch. 33 33: Một Người Giữa Đường Núi Ch. 34 34: Không Đi Được Ch. 35 35: Tuyệt Cảnh Ch. 36 36: Dồn Vào Tử Địa Ch. 37 37: Giấc Mộng Ngàn Năm Ch. 38 38: Thềm Đá Không Có Phần Cuối Ch. 39 39: Hoa Phi Hoa Ch. 40 40: Sau Cửa Đá Ch. 41 41: Cổ Ma Đại Điện Ch. 42 42: Tên Của Ma Đế Ch. 43 43: Văn Sĩ Cấp Một Ch. 44 44: Mặc Ngươi Thổi Khăp Đông Tay Nam Bắc Ch. 45 45: Hai Người Đều Có Thể Ném Ch. 46 46: Ba Hộp Ngọc Ch. 47 47: Trái Cây Màu Đỏ Ch. 48 48: Tiên Phong Ch. 49 49: Lang Nữ Ch. 50 50: Trở Lại Kính Thai Viện