Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Lục Y Viên
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Tác giả: Lục Y Viên/Rachel_kanna

Thể loại: xuyên không, nữ phụ, nữ cường, hắc bang, hành động...

Giới thiệu:

Xuyên, xuyên và xuyên!

Phần mở đầu có lẽ đã rất quen thuộc đối với những ai có hứng thú với thể loại nữ phụ.

Nhưng...

Khúc sau sẽ mở ra một diễn biến hoàn toàn mới khiến các bạn đọc phần thân mà quên mất phần đầu, chắc luôn.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 49,035
Số chương 64
Lượt xem 8
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?! [Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu Công Lược Tra Nam Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương