Chương 420: Tiểu Hoan Hỉ: Thần Hào Học Bá

Ta sẽ ủng hộ ngươi « cầu đánh thưởng »