Chương 32: Trà Xanh Rượu Ngọt

Trà Xanh Rượu Ngọt - Chương 32: “vô Luận Đi Tới Chỗ Nào, Chỉ Cần Có Dung Xuất Vân, Nơi Đó Chính Là Nhà Của Cậu.”