Danh Sách Chương Trùng Sinh Chi Cố Thanh

Truyện này có 81 chương và đã được cập nhật full. Mời các bạn đón đọc!

Ch. 1 Thẩm Thanh Ch. 2 Sống Lại Ch. 3 Về Nhà Ch. 4 Buôn Bán Ch. 5 Bạn Cùng Phòng (1) Ch. 6 Bạn Cùng Phòng (2) Ch. 7 Dần Chuyển Ch. 8 Toạ Đàm Ch. 9 Gia Bảo Ch. 10 Gặp Nhau Ch. 11 Mất Trí Nhớ Ch. 12 Trận Đấu Ch. 13 Lẩu Ch. 14 Việc Làm Ch. 15 Tống Hi Ch. 16 Sắc Dụ Ch. 17 Gặp Chuyện Không May Ch. 18 Hôn Ch. 19 Xuất Viện Ch. 20 Trả Giá Ch. 21 Chia Tay Ch. 22 Tình Bạn Ch. 23 Chiến Tranh Lạnh Ch. 24 Truy “thê” (thượng) Ch. 25 Truy “thê” (hạ) Ch. 26 Yêu Thương Ch. 27 Nắm Tay Ch. 28 Lễ Mừng Năm Mới Ch. 29 Thẳng Thắn Ch. 30 Tình Hình Ch. 31 Mẹ “chồng” (nhất) Ch. 32 Mẹ “chồng” (nhị) Ch. 33 Hàm Oan Ch. 34 Ở Chung Ch. 35 Đêm Đầu Tiên Ch. 36 Cầu Hôn Ch. 37 Nghiêm Phạt Ch. 38 Ngẫu Ngộ Ch. 39 Lời Đồn Ch. 40 Tiệm Cơm Ch. 41 Khai Trương Ch. 42 Cha Mẹ Ch. 43 Kế Sách Ch. 44 Thân Thích Ch. 45 Ghen Ch. 46 Dây Dưa Ch. 47 Vạch Trần Ch. 48 Sự Thật Ch. 49 Vĩ Đại Ch. 50 Tương Lai