Vô Địch Kiếm Tu Hệ Thống

Thánh ĐInh
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Luận tư chất, hắn thứ nhất đếm ngược.

Luận thiên phú, hắn cơ hồ là không.

Có thể hắn tại thế giới cũ thế nhưng là khoáng cổ tuyệt kim hệ thống thiên tài.

Không có tư chất không có thiên phú đều không phải là vấn đề, chỉ cần có hệ thống mang theo, hết thảy tu luyện đều chỉ là đơn giản thao tác.

Không tin? Vậy liền chờ xem! . . .

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 695,629
Số chương 397
Lượt xem 87
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Ta, Bị Phế Thái Tử, Hoàng Lăng Đánh Dấu Ngàn Năm Mạnh Nhất Hùng Hài Tử Thần Cấp Tinh Tạp Sư Của Nữ Đế Hàng Ma Tháp Mạnh nhất cuồng tế trở về