Xích Long Thiên Tôn

Tám Dặm Đào Hoa
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

Hư Thiên đệ nhất quỷ tài, tại luyện chế ra Xã Tắc Thần Khí về sau, bị tình cảm chân thành 'Yến Khuynh Thành' phản bội, một kiếm đứt cổ, vẫn lạc Đoạn Hồn Sơn.

Hai trăm năm về sau, quỷ tài trọng sinh, cùng Thần Phong đế quốc, Thiên Thuỷ Thành Sở gia bên trong, một vị trùng tên trùng họ thiếu niên linh hồn dung hợp.

Sống lại một đời, thề phải Phá Thương Khung, đạp Càn Khôn, diệt Hoàn Vũ, Chư Thiên Vạn Giới, Duy Ngã Độc Tôn... .

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 2,499,580
Số chương 1,359
Lượt xem 0
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Đại Phù Triện Sư Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng Vô Thượng Thần Tiên Tuyệt