The Lighter and Princess Gown – Book 1: Barren Grasslands

Twentine
Đọc Chương 1 Danh Sách Chương

Giới Thiệu Truyện

“I have my King.
I am his loyal subject.
For him, I am willing to stand my ground, waving my flag and hollering at the top of my lungs.
For him, I am willing to fight on the battlefield, battling tirelessly till Death claims me.”
—–

Zhu Yun is a girl who comes across as a good and obedient student, but perhaps there’s more to her than meets the eye. When she starts college, she collides with a rather unconventional boy.

Thông Tin Truyện

Thể Loại
Số chữ 136,762
Số chương 59
Lượt xem 34
Đọc Chương 1 Đầu Trang

Truyện Tương Tự

Chốn Hư Vô Vô Hà Hữu Hương Kính Minh Hoa Tác Người Ở Nơi Tịch Lặng Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau) Nhánh Hồng Thứ Ba Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) Hẹn Ước Lãng Nhân Thiên Nhai Thâm Sơn Có Quỷ A Nam The Lighter and Princess Gown – Book 2: Eternal Fire Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa Trọn Đời Về Sau Một Nét Son Tình Nhị Gia Nhà Ta Chuyện Khuya